Waarom ligt de dosering vitamines vaak boven de ADH?

Je hebt misschien gemerkt dat de doseringen van vitamines in voedingssupplementen vaak hoger liggen dan de vastgestelde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Dit kan vragen oproepen over het nut en de veiligheid van deze doseringen. Het is belangrijk om te weten dat het zeker zinvol kan zijn om hogere doseringen in te nemen. De ADH, ook wel DRI (Dagelijkse Referentie Inname) genoemd, is vastgesteld om voor de gemiddelde bevolking deficiëntieziektes te voorkomen, maar kijkt niet naar de optimale hoeveelheid. Diverse doelgroepen hebben baat bij hogere doseringen, die voor hen een meer optimale vitamine of mineraal status geeft.

Aanbeveling vitamine D

Een goed voorbeeld is vitamine D. In Nederland kennen we een ADH van 5 microgram per dag. De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd dat ouderen en mensen wiens huid niet of nauwelijks aan de zon wordt blootgesteld, een veel hogere dosis nodig hebben. De aanbeveling die geldt voor ouderen is 400% van de ADH.

ADH foliumzuur voor zwangere vrouwen

Datzelfde zie je voor zwangere vrouwen en de behoefte aan foliumzuur. De ADH in Nederland is vastgesteld op 200 microgram per dag, terwijl zwangere vrouwen daar minimaal twee keer zoveel van nodig hebben.

Sporters: hogere behoefte aan B-vitamines

Ook sporters hebben een verhoogde behoefte aan onder andere B-vitamines, die betrokken zijn bij de stofwisseling. Bij B-vitamines zie je vaak dat de dagdosering meer dan 1000% van de ADH bevat. Voor de vitamines B1, B2, B12 en pantotheenzuur heeft de Europese organisatie voor voedselveiligheid (EFSA) geen aanvaardbare bovengrens vastgesteld. Met de huidige inname, uit zowel voeding als voedingssupplementen, zijn geen negatieve effecten waargenomen. Voor vitamine B6 is er in Nederland een maximale hoeveelheid van 21 mg vastgesteld.

Veilig gebruik

Voedingssupplementen van Golden Naturals voldoen aan alle wettelijke eisen. Wat met name van belang is voor het veilig gebruik, is dat je je houdt aan de dosis die vermeld staat op de verpakking. Elke verpakking bevat dan ook een waarschuwing om de aanbevolen dosis niet te overschrijden.